Aikindo

Aikido is geen vechtsport, maar wel een krijgskunst die zijn oorsprong vindt in Japan.
Er zijn geen wedstrijden, er is dus geen sprake van winnen of verliezen of wie er de sterkste is.
Op die manier wordt de prestatiedrang weggenomen en kan er ontspannen geoefend worden.
De enige te overwinnen tegenstrever is jezelf. Aikido is gericht op het ontwikkelen van je eigen lichaam en geest en het is een proces om je eigen zwakten te overwinnen en je persoonlijkheid te versterken.

In onze moderne samenleving waar computer, GSM, iPad en spelconsoles schering en inslag zijn en een groot gedeelte van de vrije tijd van de hedendaagse jeugd hierdoor in beslag wordt genomen is voor kinderen regelmatige lichaamsbeweging heel belangrijk.
Aikido is een interessante en boeiende manier om kinderen op een speelse wijze zelfbeheersing, zelfdiscipline, zelfvertrouwen, zelfrespect en respect voor anderen, flexibiliteit (zowel lichamelijk als geestelijk), alertheid, concentratie en lichaamscoördinatie aan te leren. Het biedt uitstekend de mogelijkheid om hun lichamelijke vaardigheden en innerlijke kracht te ontwikkelen.
Spelenderwijs maken ze kennis met technieken en de universele principes die erachter schuilen.
Er wordt aangeleerd om geen geweld te gebruiken, doch wel om hun kracht en energie positief en gericht te gebruiken d.m.v. van bepaalde technieken en oefeningen. Belangrijk hierbij om veilig te kunnen trainen is het aanleren van rollen en 'valbreken', wat in het dagelijkse leven ook wel eens van pas kan komen.

Als klassieke zelfverdediging betekent het dat je mee beweegt en gebruik maakt van de kracht van je 'tegenstrever' (trainingspartner). Men leert zich op een niet-agressieve, niet-destructieve manier verdedigen door gebruik te maken van vloeiende harmonieuze bewegingen waarmee hij of zij zichzelf en de trainingspartner veilig plaatst. Aikido leert dat vechten de allerlaatste en onafwendbare oplossing is voor het omgaan met een conflict.

Bij het trainen in Aikido ontwikkelen kinderen een kalme, heldere en uitgebalanceerde geest.
Als resultaat nemen ze op school leerstof gemakkelijker op en kunnen ze zich met meer helderheid focussen, concentreren en nadenken. Aikido benadrukt de ontwikkeling van het volledig menselijk potentïeel. Aangezien kinderen het grootste deel van hun jeugd op school doorbrengen is dit één van de meest belangrijke plaatsen om dit potentïeel te realiseren.

De aikidolessen focussen zich op de zaken die bijna bij elke sport van toepassing zijn zoals : uithouding en sportspecifieke vaardigheden, inspanning en ontspanning, gefocuste geest en concentratie, bewuste ademhaling en visualisatie van het resultaat.
Er zijn in de lessen ook spelelementen verwerkt om de weerbaarheid en samenspel van de kinderen. te vergroten. Stabiele houding, ontwijken, meegeven als water, er wordt aangeleerd om in 'aanval' en 'verdediging' samen te werken. De basis is elkaar helpen, creatief zijn en oplossingen bedenken.


Waarom is Aikido goed voor kinderen ?

 • Lichaamsbeweging is goed omdat je zo leert om beheerst te bewegen en je evenwicht te bewaren.
 • Daarom is het voor kinderen belangrijk om te sporten en te spelen.
 • Aikido is even geschikt als andere sporten voor kinderen.

Wat Aikido anders maakt dan andere sporten en krijgskunsten, is dat er veel aandacht is voor omgangsregels zoals :

 • respect hebben voor jezelf en anderen
 • samenwerken
 • voor jezelf opkomen
 • initiatief nemen, zelfstandig werken een doorzetten
 • gefocust zijn en contratie
 • geduldig en rustig zijn
 • groeien volgens je eigen mogelijkheden
 • gevoel van gelijkwaardigheid

Ben je tussen 10 en 15 jaar en je hebt interesse kom gerust eens proberen op :

 • woensdag van 17u30 tot 18:30u
  Gemeentelijke Sporthal
  Drapstraat 76, 9810 Nazareth
  info en vragen via aikikids@irad.be

 • donderdag van 17u30 tot 18u30
  Sporthal Albert Plovier
  Geralaan 47, 8310 St-Kruis-Brugge
  info en vragen via aikikids@irad.be


  Je kan op elk moment van jaar inspringen.
  Eerste 4 lessen gratis.

  Prijs:
  jeugd: 130€ per jaar

Aikikids Nazareth Aikikids Brugge